"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Thủ tục chuyển nhượng » Các hình thức và thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Các hình thức và thủ tục chuyển nhượng cổ phần

Có nhiều hình thức khác nhau để chuyển nhượng cổ phần, mỗi hình thức chuyển nhượng đều có căn cứ pháp lý khác nhau. Giao dịch chuyển nhượng cổ phần thực chất là một giao dịch dân sự, tuy nhiên, tùy theo từng loại cổ phần và từng lĩnh vực sẽ có những quy định ràng buộc riêng trong lĩnh vực đó. Sau đây là một số hình thức chuyển nhượng phổ biến trên thị trường.

1.Thủ tục chuyển nhượng cổ phần niêm yết

Đối với cổ phần niên yết trên thị trường chứng khoán, các bên thực hiện việc mua bán, chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

2.Thủ tục chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần

Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.

Tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông để thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.

Tiến hành đăng ký thay đổi cổ đông sáng lậptheo quy định.

 

Đối với cổ phần phổ thông của cổ đông phổ thông

Các bên liên quan ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Tiến hành lập biên bản xác nhận về việc đã hoàn thành thủ tục chuyển nhượng.

Tiến hành chỉnh sửa, bổ sung thông tin trong Sổ đăng ký cổ đông.

Tiến hành đăng ký cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên với Cơ quan đăng ký kinh doanh(nếu có).

 

Lưu ý:

Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan cho đến khi thông tin của người nhận chuyển nhượng được đăng ký vào Sổ đăng ký cổ đông.

Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đúng, ghi đủ vào Sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.

3.Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đã góp vốn vào doanh nghiệp

Các bên tự thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp, sau khi thống nhất việc chuyển nhượng, các bên tiến hành điều chỉnh nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh, việc thanh toán do các bên tự chịu trách nhiệm, đây là một giao dịch dân sự bình thường.

4.Thủ tục chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư vào dự án

Các bên tự thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào dự án, sau khi thống nhất việc chuyển nhượng, các bên tiến hành điều chỉnh nội dung dự án đã được phê duyệt, việc thanh toán do các bên tự chịu trách nhiệm, đây cũng là một giao dịch dân sự bình thường. Trường hợp dự án có sử dụng đất hoặc có tài sản gắn liền với đất, các bên phải làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai trước khi xin phép điều chỉnh nội dung dự án đã được phê duyệt.

Thủ tục chuyển nhượng

Mời hợp tác Đầu tư Dự Án Chung Cư Cao Cấp Hoàn Vũ

Mời hợp tác Đầu tư Dự Án Chung Cư Cao Cấp Hoàn Vũ

Địa chỉ : Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Mã số : 5513D7140D3B3 ...

Cần sang nhượng hoặc hợp tác Dự án

Cần sang nhượng hoặc hợp tác Dự án

Địa chỉ : Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Mã số : 5581683003D97 ...

Cần tìm nhà đầu tư dự án nông nghiệp, lợi nhuận ổn định, thu hồi vốn nhanh

Cần tìm nhà đầu tư dự án nông nghiệp, lợi nhuận ổn định, thu hồi vốn nhanh

Địa chỉ : Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mã số : 56BFFBFDE73B6 ...

Cần tìm người góp vốn đầu tư phát triển dự án Nông nghiệp lợi nhuận ổn định

Cần tìm người góp vốn đầu tư phát triển dự án Nông nghiệp lợi nhuận ổn định

Địa chỉ : Quận 10, TP Hồ Chí Minh Mã số : 56C12160E0804 ...

Tư vấn đầu tư

Tại sao phải lập dự án đầu tư?

Tại sao phải lập dự án đầu tư?

Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng thì dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc ...

Công trình xây dựng nào phải lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi)?

Công trình xây dựng nào phải lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi)?

Trước tiên hãy nắm rõ cách phân loại dự án đầu tư (xem mục “Phân loại dự án đầu tư”). Chúng ta thấy dự án đầu tư cơ bản được phân thành hai nhóm chính, nhóm các “dự án quan ...

Các bước lập dự án đầu tư và nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình

Các bước lập dự án đầu tư và nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình

Quy trình lập dự án đầu tư xây dựng gồm rất nhiều bước với nhiều chi tiết và nội dung từ đơn giản đến phức tạp tùy theo từng loại dự án, tính chất và quy mô của dự án, ...