"Xenet" tổng hợp dự án đầu tư.

Trang chủ » Thủ tục chuyển nhượng » Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án

Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án

Thủ tục chuyển nhượng một phần dự án:

 1.Quy định thực hiện và cơ sở pháp lý
Được chuyển nhượng QSDĐ dự án đã xây dựng hạ tầng
Khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/1/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: "Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê được quy định như sau:


Đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở. Chủ đầu tư được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế đối với diện tích đất đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng theo dự án được xét duyệt hoặc theo dự án thành phần của dự án đầu tư đã được xét duyệt; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích, đúng nội dung xây dựng và tiến độ ghi trong dự án đó".


Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở quy định: "Chủ đầu tư cấp I của dự án phát triển khu nhà ở được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất có hạ tầng kỹ thuật cho chủ đầu tư cấp II để xây dựng nhà ở sau khi đã có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ của dự án và phải tuân thủ nội dung dự án đã được phê duyệt, nội dung chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...".


Căn cứ các quy định pháp luật nêu trên, khi chủ đầu tư cấp I của dự án phát triển khu nhà ở chuyển nhượng dự án thành phần cho chủ đầu tư cấp II thì thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng theo các quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP. Đồng thời, quyền sử dụng đất được chuyển nhượng phải tuân thủ các quy định khoản 2 Điều 7 Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc chuyển nhượng thực hiện tại Văn phòng đăng ký QSDĐ

Theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên liên quan lập nhưng không trái với quy định của pháp luật về dân sự.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất do các bên thiết lập phải phù hợp với nội dung quy định tại Điều 71 Luật Kinh doanh bất động sản.

Thủ tục thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thành phần hồ sơ chuẩn bị:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tờ khai lệ phí trước bạ

Dự án đầu tư đã được phê duyệt và các văn bản pháp lý liên quan dự án

Giấy đăng ký kinh doanh

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

3. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng một phần dự án:

Bên chuyển nhượng thực hiện chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư cấp 2 (thông qua công chứng).

Sau khi hoàn thành công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên nhận chuyển nhượng thực hiện thủ tục trước bạ phần đất nhận chuyển nhượng tại chi cục thuế tại nơi có đất.

Sau khi hoàn thành thủ tục trước bạ phần đất chuyển nhượng trên, thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Sở tài nguyên & Môi trường.

Các chủ đầu tư còn lại thực hiện thủ tục điều chỉnh tên chủ đầu tư trong dự án đầu tư đã được phê duyệt, giấy phép xây dựng và các thành phần khác trong dự án tại cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tục chuyển nhượng

Mời hợp tác Đầu tư Dự Án Chung Cư Cao Cấp Hoàn Vũ

Mời hợp tác Đầu tư Dự Án Chung Cư Cao Cấp Hoàn Vũ

Địa chỉ : Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Mã số : 5513D7140D3B3 ...

Cần sang nhượng hoặc hợp tác Dự án

Cần sang nhượng hoặc hợp tác Dự án

Địa chỉ : Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Mã số : 5581683003D97 ...

Cần tìm nhà đầu tư dự án nông nghiệp, lợi nhuận ổn định, thu hồi vốn nhanh

Cần tìm nhà đầu tư dự án nông nghiệp, lợi nhuận ổn định, thu hồi vốn nhanh

Địa chỉ : Quận 1, TP Hồ Chí Minh Mã số : 56BFFBFDE73B6 ...

Cần tìm người góp vốn đầu tư phát triển dự án Nông nghiệp lợi nhuận ổn định

Cần tìm người góp vốn đầu tư phát triển dự án Nông nghiệp lợi nhuận ổn định

Địa chỉ : Quận 10, TP Hồ Chí Minh Mã số : 56C12160E0804 ...

Tư vấn đầu tư

Tại sao phải lập dự án đầu tư?

Tại sao phải lập dự án đầu tư?

Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng thì dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc ...

Công trình xây dựng nào phải lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi)?

Công trình xây dựng nào phải lập dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi)?

Trước tiên hãy nắm rõ cách phân loại dự án đầu tư (xem mục “Phân loại dự án đầu tư”). Chúng ta thấy dự án đầu tư cơ bản được phân thành hai nhóm chính, nhóm các “dự án quan ...

Các bước lập dự án đầu tư và nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình

Các bước lập dự án đầu tư và nội dung dự án đầu tư xây dựng công trình

Quy trình lập dự án đầu tư xây dựng gồm rất nhiều bước với nhiều chi tiết và nội dung từ đơn giản đến phức tạp tùy theo từng loại dự án, tính chất và quy mô của dự án, ...